11 Coach Competenties

essentiële om coach te zijn

De rol van coach omhelst specifieke eisen en criteria die de coach moet respecteren en promoten binnen het kader van zijn contacten en werkzaamheden in samenwerking met zijn partners. Het accreditatieproces van de International Coach Federation (ICF), ons moederbedrijf, stelt 11 kerncompetenties voorop waarover elke persoon die coach wenst te worden, moet beschikken.

01

Respecteren van de ethische richtlijnen en de professionele normen.

02

Begrijpen welke de noden van de klant zijn en een oplossing aanbieden die beantwoordt aan deze noden.

03

Opbouwen van een relatie die berust op vertrouwen en respect.

04

Communiceren op een open, soepele en geruststellende manier.

05

Een bijzondere aandacht vestigen op zowel de verbale als de niet-verbale communicatie en bevorderen van de persoonlijke expressie van de klant.

06

Stellen van krachtige en pertinente vragen.

07

Communiceren op een directe en indirecte manier.

08

Integreren en evalueren van alle informatiebronnen en voorstellen doen om de vooraf bepaalde objectieven te behalen.

09

Creëren van continue leeropportuniteiten met de klant, zodat hij evolueert in de richting van de gewenste resultaten.

10

Plannen en opstellen van objectieven met de klant.

11

Concentreren van de aandacht op wat belangrijk is voor de klant en hem de verantwoordelijkheid laten nemen voor zijn acties.